آزمایشگاه هدایت، کنترل و سیستم‌های دینامیکی

سرپرست: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد

 
تاریخچه و معرفی
آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم‌های دینامیکی در سال 1390 در جهت تأمین دانش فنی طراحی و تحلیل و تست سیستم‌های دینامیکی که با صنعت مربوطه در تعامل است، تأسیس گردید.
اهداف تأسیس
- ایجاد آزمایشگاه سخت‌افزار در حلقه و نرم‌افزار در حلقه در شبیه‌سازی سیستم‌های دینامیکی هوافضایی
- مدل‌سازی ریاضی سیستم‌های دینامیکی هوافضایی خطی و غیرخطی به روش باندگراف
- شبیه‌سازی سیستم‌های دینامیکی هوافضایی خطی و غیرخطی
- شناسایی سیستم‌های دینامیکی هوافضایی خطی و غیرخطی
- طراحی سیستم‌های دینامیکی هوافضایی خطی و غیرخطی و بهینه‌سازی آن‌ها
- بررسی و تحقیق روی سیستم‌های دینامیکی بکار رفته در وسایل پرنده
- توسعه‌ی نرم‌افزار جامع مدل‌سازی، شبیه‌سازی و شناسایی سیستم‌های دینامیکی
تجهیزات
- کپسول 150 بار اکسیژن - دستگاه سیم‌پیچ بوبین اتوماتیک
- فیکسر سیم‌پیچ بوبین - استند یک محوره اندازه‌گیری تراست تراستر از 1 تا 100 نیوتن
- استند بال‌زن 6 درجه آزادی
- استند پاندول معکوس دو درجه آزادی غیرخطی
- منبع تغذیه
- اسیلوسکوپ
- دستگاه داده‌برداری 12 کانال 200 هرتز
- پرنده بال‌زن کنترل از دور
- آمپرسنج و ولت سنج
- درایور اکچوتیورها
خدمات قابل ارائه به دیگر دانشگاه‌ها و صنایع
- سیم پیچی اتومات بهینه حول بوبین
- ساخت تراستر گاز سرد بین 0.5N الی 40N
- اندازه‌گیری تراست، تراستر گاز سرد
- ساخت درایور برای عملگرها
سابقه پروژه‌های صنعتی و دانشگاهی
- طراحی سیستمی اجسام پرنده
- هدایت و کنترل اجسام پرنده
- مدلسازی سیستم‌های دینامیکی
- تدوین مدیریت پیکربندی پروژه‌‌های اجسام پرنده
- کنترل اجسام و سیستم‌های دینامیکی بدون مدل
- طراحی مسیرهای فضاسماء و مکانیک مدار
- ساخت بال‌زن
- ساخت تراستر گاز سرد
شماره تماس با آزمایشگاه: 73062224
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/02
تعداد بازدید:
1067