شرح وظایف
- برقراری ارتباط با واحدهای پژوهشی خارج از دانشگاه به منظور ایجاد زمینه همکاری پژوهشی؛
- برقراری ارتباط با صنایع و سازمان­های دولتی و معرفی توان­مندی­های پژوهشی دانشگاه؛
- فعـالیت در راســتای جذب حمایت صـنایع و سـازمان­ های دولتـی در تعـریف و انجام پایان ­نامه­ های دانشجویی؛
- همکاری در بررسی پژوهش­ های انجام شده توسط دانشجویان سطوح کارشناسی ­ارشد و دکتری و ارائه نتایج ارزیابی به معاونت پژوهشی دانشکده؛
- پیگیری امور مربوط به خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده؛
- انجام امور مربوط به معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی به مراکز دولتی و صنایع کشور؛
همکاری در انجام امور مربوط به شرکت دانشکده در نمایشگاه­های فنی و تخصصی.
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/24
تعداد بازدید:
812