لیست دروس و برنامه پیشنهادی
- لیست دروس رشته‌ی مهندسی هوافضا/ دوره‌ی روزانه (دریافت)
- برنامه‌ی پیشنهادی اخذ دروس مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی هوافضا/دوره‌ی روزانه (دریافت)
- سرفصل انگلیسی دروس (مشاهده)
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/24
تعداد بازدید:
1571