آزمایشگاه سلامت‌سنجی و دینامیک سازه

سرپرستان: دکتر محمدعلی نوریان، دکتر سعید ایرانی

 
تاریخچه و معرفی
به طور کلی بحث دینامیک سازه‌ها و سنجش تجربی ارتعاشات یکی از زمینه‌های مهم در حوزه مهندسی مکانیک است. هم‌چنین یکی از نیازهای مهم در حوزه کاربردهای صنعتی و هوافضایی بحث سلامت‌سنجی و پایش وضعیت است. با توجه به ماهیت تجربی این حوزه برای انجام پژوهش‌های کاربردی نیاز به وجود داده های آزمایشگاهی است. تحلیل مودال، روند شناسایی ویژگی‌های دینامیکی سازه‌ها با به کار بردن مودهای ارتعاشی آن‌ها می باشد که یک روش سودمند و دقیق برای ارزیابی سازه‌ها است و اساس آزمایش‌های سلامت‌سنجی غیرمخرب ارتعاشی است. فرض بر آن است که خسارت در یک سیستم سازه‌ای منجر به تغییر ویژگی‌های دینامیکی سازه خواهد شد و با این فرض می‌توان بررسی ارتباط میان آسیب وارده به سازه و تغییرات در مشخصه‌های دینامیکی یک سیستم سازه‌ای را بدست آورد. با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز فرکانسی خسارت‌های وارده مورد پایش قرار می‌گیرند تا مکان و شدت عیوب با استفاده از نتایج آشکار گردند. .مقایسه پارامترهای دینامیکی سازه آسیب دیده در مقایسه با سازه سالم روش اصلی این آزمایشات است. در این آزمایشگاه سلامت‌سنجی بر مبنای ارتعاشات و دینامیک سازه انجام خواهد شد.
تجهیزات
- دستگاه آنالیز ارتعاشات
- شیکر الکترومغناطیس
- آمپلی فایر
- چکش مودال
- انواع سنسورهای نیرو و شتاب
- کارت داده برداری آنالوگ برای ارتعاشات و آکوستیک
- سیستم‌های داده برداری سریال و آنالوگ با تعداد کانال و فرکانس بالا
خدمات قابل ارائه به دیگر دانشگاه‌ها و صنایع
- داده برداری ارتعاش
- تست مودال
- به روز رسانی مدل
- سنجش سلامت سازه‌ها
- پایش وضعیت سازه‌ها
- طراحی و ساخت سیستم‌های داده برداری ارتعاش
- طراحی و ساخت جعبه سیاه ارتعاش
سابقه پروژه‌های صنعتی و دانشگاهی
- طراحی و ساخت ایزولاتور با هدف کاهش اثر ارتعاش برای سیستم‌های حساس پرنده
- طراحی و ساخت دستگاه داده برداری ارتعاش
- انجام تست مودال و تحلیل فلاتر برای سطوح برآزای پرنده
- به روز رسانی مدل بر پایه تست مودال برای سطوح برآزای پرنده
- بررسی اثر ترک بر میرایی سازه‌ها بر پایه ارتعاشات غیر خطی
- برداشت انرژی از ناپایداری‌های سازه و سیال
شماره تماس با آزمایشگاه: 73064216 و 73064221
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/02
تعداد بازدید:
1204