آئین‌نامه و دستورالعمل
- آئین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد/برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد (دریافت)
- آئین‌نامه‌ اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد/ ورودی‌های 97 به بعد (دریافت)
- آئین‌نامه‌ آموزشی و شیوه‌نامه‌ اجرایی کارشناسی ارشد/ورودی‌های 94 به بعد (دریافت)
- آئین‌نامه‌ آموزشی کارشناسی ارشد/ ورودی‌های 88 به بعد (دریافت)
- آئین‌نامه‌ آموزشی کارشناسی ارشد/قدیمی (دریافت)
- شرایط بررسی درخواست‌های تغییر شیوه (دریافت)
- شیوه‌نامه‌ اخذ و گذراندن درس سمینار مقطع کارشناسی ارشد دانشکده (دریافت)
- شیوه نامه‌ اخذ و گذراندن پایان‌نامه‌ مقطع کارشناسی ارشد دانشکده (دریافت)
- آئین نامه‌ پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویی (دریافت)
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/29
تعداد بازدید:
1082