گــلچین افتخــارات
استاد برگزیده
- جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی، استاد نمونه دانشگاه، سال 86-1385
- جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی، استاد نمونه دانشگاه، سال 93-1392
- جناب آقای دکتر جعفر روشنی‌یان، استاد برگزیده مهندسی کشور، سال 1393
- جناب آقای دکتر جعفر روشنی‌یان، استاد نمونه کشور، سال 1399
پژوهشگر برگزیده دانشگاه
- جناب آقای دکتر جعفر روشنی‌یان، پژوهشگر برگزیده دانشگاه، سال 1385
- جناب آقای دکتر رضا ابراهیمی، پژوهشگر برگزیده دانشگاه، سال 1386
- جناب آقای دکتر مهران میرشمس، پژوهشگر برگزیده دانشگاه، سال 1389
- جناب آقای دکتر جعفر روشنی‌یان، پژوهشگر برگزیده دانشگاه، سال 1390
- جناب آقای دکتر جعفر روشنی‌یان، پژوهشگر برگزیده دانشگاه، سال 1392
- جناب آقای دکتر مهران میرشمس، پژوهشگر برگزیده دانشگاه/زمینه: فعالیت‌های پژوهشی، سال 1394
- جناب آقای دکتر مهران میرشمس، پژوهشگر برگزیده دانشگاه/زمینه: طرح پژوهشی، سال 1398
- جناب آقای دکتر محمدعلی نوریان، پژوهشگر برگزیده دانشگاه/زمینه: پژوهشگر جوان، سال 1400
- جناب آقای دکتر مهدی جعفری ندوشن، پژوهشگر برتر دانشکده، سال 1402
برگزاری کنفرانس
 - برگزاری ششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، اسفند ماه سال 1385
- برگزاری اولین کنفرانس سامانه‌های ماهواره‌بر، آبان‌ ماه 1390
- برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، اسفندماه سال 1395
تاریخ به روز رسانی:
1402/09/25
تعداد بازدید:
10582