مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده
معرفی مجتمع
مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده‌ی مهندسی هوافضا در محل سوله‌ای با مساحت تقریبی 1500 مترمربع با هدف تجمیع و یکپارچه‌سازی کل امکانات آزمایشگاهی و توسعه‌ی تجهیزات، احداث و در روز سه‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1397 افتتاح گردید. این مجتمع دارای دو آزمایشگاه، سه کارگاه و یک مجموعه کارگاه مرکزی برای انجام کارهای آزمایشی و تحقیقاتی پنج گرایش رشته‌ی مهندسی هوافضا در دانشگاه است.
آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های موجود در مجتمع
انعکاس خبری
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/03
تعداد بازدید:
1978