معرفی
پژوهش در دانشگاه‌ها و بخصوص در رویکردهای دهه‌های اخیر به یکی از مأموریت‌های اولویت‌دار تبدیل شده‌است. اگرچه پیش از این شاید مقوله‌ی آموزش را اولویت می‌دادند، ظهور آموزش‌های پژوهش محور توانست نقش پژوهش را بسیار پررنگ‌تر نماید. از این رو، تنوع فرایندها و فعالیت‌ها در حوزه‌ی پژوهش بقدریست که در یک مجال اندک نمی‌توان همه‌ی سرفصل‌های آن را معرفی نمود. در اینجا تنها جهت آشنایی خوانندگان محترم برخی فعالیت‌هایی که معاونت پژوهشی دانشکده‌ی مهندسی هوافضا در طول برنامه‌ی سالیانه به آن می‌پردازد جهت اطلاع بیان می‌گردد:
- ساماندهی سیاست‌های کلی پژوهشی در دانشکده
- ارتباط‌گیری با صنایع بیرونی دانشگاه و پیگیری تحقق ارتباط مؤثر
- برگزاری دوره‌های آموزشی با عنوان آموزش پژوهش
- تشکیل و ساماندهی اتاق اندیشه‌ی دهه‌ی آینده‌ی هوافضا از سوی دانشجویان دکتری
- ساماندهی امور کارآموزی دانشجویان
- طراحی و اجرای برنامه‌های بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی
- پیگیری امور مربوط به مرکز رایانه‌ی دانشکده
- پیگیری امور مربوط به کتابخانه‌ی دانشکده
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/24
تعداد بازدید:
930