تاريخچه

پيشرفت همه جانبه‌ي كشور و توسعه‌ي پايدار آن بدون گام نهادن در عرصه‌ي تكنولوژي‌هاي برتر نظير هوافضا، فناوري اطلاعات، بيوتكنولوژي و ... ميسر نخواهد بود. در اين مسير فناوري هوافضا داراي دو شاخص منحصر به فرد است، از يك سو اين فناوري مي‌تواند موتور محرك ساير فناوري‌ها بوده و باعث ارتقاء همه جانبه‌ در بسياري از فناوري‌ها گردد و از سوي ديگر دستيابي به دانش و فناوري نوين هوافضا از مظاهر اقتدار كشورها محسوب مي‌گردد.
گروه هوافضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در سال 1379 در دانشكده‌ي مهندسي مكانيك دانشگاه آغاز به كار نمود و پس از رشد سريع در سال 1385 به عنوان سومين دانشكده‌ي
مهندسي هوافضاي كشور بطور مستقل در محل سابق دانشكده‌ي مهندسي مكانيك تأسيس گرديد.
نخستين گروه از دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد در چهار گرايش آيروديناميك، جلوبرندگي، سازه‌هاي هوايي و ديناميك پرواز و كنترل در مهرماه سال 1379 در دانشكده مشغول به تحصيل شدند. پس از آن با توجه به نيازهاي موجود در بخش مهندسي فضايي، در پي تدوين برنامه‌ي آموزشي جامع توسط اساتيد دانشكده و تصويب آن از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از سال 1381 گرايش مهندسي فضايي نيز براي اولين بار در كشور در دانشكده‌ي مهندسي هوافضا راه‌اندازي گرديد. با برگزاري موفق دوره‌ي كارشناسي مشترك مهندسي هوافضا (با دانشگاه
MATI روسيه/مسكو) از مهرماه سال 1383 و با توجه به توانمندي‌هاي دانشكده، مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي مهندسي هوافضا دوره‌ي روزانه از مهرماه سال 1385 و در مقطع دكتري مشترك مهندسي هوافضا (با دانشگاه MATI روسيه/مسكو) گرايش‌هاي جلوبرندگي و ديناميك پرواز و كنترل از مهرماه سال 1388 به دانشكده داده شد. همچنين دانشكده از مهرماه سال 1395 علاوه بر دو گرايش قبل در مقطع دكتري، در سه گرايش‌ سازه‌هاي هوافضايي، آيروديناميك و مهندسي فضايي نيز پذيرش دانشجو داشته است و بالاخره باتوجه به مجوز دفتر گسترش آموزش عالي، دانشكده براي اولين بار از مهرماه سال 1396 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد به صورت مشترك با دانشگاه RUDN روسيه در گرايش‌هاي مهندسي فضايي و جلوبرندگي نموده‌است.
از سال 1379 تا پايان مردادماه سال 1396، تعداد251 نفر در مقطع كارشناسي دوره‌ي روزانه، 149 نفر در مقطع كارشناسي دوره‌ي مشترك، 510 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 18 نفر در مقطع دكتري
دانش‌آموخته شده‌اند. دانشكده‌ي مهندسي هوافضا داراي 15 عضو هيأت علمي است كه از اين تعداد 4 نفر استاد، 5 نفر دانشيار و 6 نفر استاديار مي‌باشند. تعداد كارشناسان آموزشي، پژوهشي و كارمندان اين دانشكده نيز 27 نفر مي‌باشند

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/10
تعداد بازدید:
10641
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد