دانشجو: مجید افضلی، استاد راهنما: دکتر مجتبی فرخ، تاریخ دفاع: 1402/04/20
عنوان رساله: تحلیل عددی غیرخطی کمانش و پساکمانش حرارتی ورق مستطیلی شکل دارای خواص تابعی مدرج وابسته به دما با فرمولاسیون متحد شده
  
دانشجو: مجید افضلی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مجتبی فرخ، دکتر آراسمو کاره‌را
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر مجید جمال امیدی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
- دکتر سیدعلی حسینی کردخیلی (دانشگاه صنعتی شریف)
- دکتر محمدرضا خلیلی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر مهناز ذاکری (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی جعفری ندوشن
 
 
تاریخ: 1402/04/20
ساعت: 09:30
مکان: -
تعداد بازدید:
1081
تاریخ:
1402/04/20