آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ارشد و رساله‌ دکتری/نیمسال 4021
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری برای دانشجویانی که خواهان ثبت نمره و دانش‌آموختگی در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1403-1402 می‌باشند، روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 خواهد بود.
 
Review:
306
Date:
1402/11/07