دانشجو: کتابون کنکیا، استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس، تاریخ دفاع: 1402/06/29
عنوان پایان‌نامه: امکان‌سنجی استفاده از ابرخازن در طراحی زیرسیستم توان الکتریکی ماهواره مکعبی
  
دانشجو: کتایون کنکیا
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر احسان ذبیحیان (پژوهشگاه فضایی ایران)
- دکتر مهدی جعفری ندوشن (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/29
ساعت:
مکان:
تعداد بازدید:
186
تاریخ:
1402/06/29