دانشجو: بهنوش نیک‌افراز، استاد راهنما: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد، تاریخ دفاع: 1402/06/29
عنوان پایان‌نامه: سیستم ناوبری تلفیقی مبتنی بر دو سیستم ناوبری اینرسی و سیستم ناوبری تصویری
  
دانشجو: بهنوش نیک‌افراز
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر علیرضا باصحبت نوین‌زاد
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر مهدی جعفری ندوشن (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر امیرعلی نیک‌خواه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/29
ساعت:
مکان:
تعداد بازدید:
137
تاریخ:
1402/06/29