دانشجو: حسین کاوه‌نیا، استاد راهنما: دکتر مهناز ذاکری، تاریخ دفاع: 1402/06/28
عنوان پایان‌نامه: تحلیل رفتار و کارآیی سازه‌های مشبک تحت بارگذاری ضربه‌ای
  
دانشجو: حسین کاوه‌نیا
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مهناز ذاکری
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر محمدحسن پاچناری (دانشگاه آزاد اسلامی)
- دکتر علی مظفری (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: -
مکان: -
تعداد بازدید:
3829
تاریخ:
1402/06/28