دانشجو: محمدعلی ممنونی، استاد راهنما: دکتر عبدالمجید خوشنود، تاریخ دفاع: 1402/06/22
عنوان پایان‌نامه: مدلسازی و تحلیل عملکرد یک مالتی روتور هیبرید سوخت
  
دانشجو: محمدعلی ممنونی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر عبدالمجید خوشنود
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر حامد علی‌صادقی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر امیرعلی نیک‌خواه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 
تاریخ: 1402/06/22
ساعت: -
مکان: -
تعداد بازدید:
3585
تاریخ:
1402/06/22