دانشجو: محمدرضا فلاح، استاد راهنما: دکتر مجتبی فرخ، تاریخ دفاع: 1402/04/25
عنوان رساله: محاسبه قابلیت اطمینان سرعت ناپایداری بال کامپوزیتی با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان
  
دانشجو:  محمدرضا فلاح
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مجتبی فرخ
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر سعید ایرانی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر سیدحسین ساداتی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر حسین شاهوردی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
- دکتر مهدی فکور ثقیه (دانشگاه تهران)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدعلی نوریان
 
 
تاریخ: 1402/04/25
ساعت: 09:00
مکان: سالن دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
1126
تاریخ:
1402/04/21