تسلیت بابت درگذشت دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی مشترک دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، مرحوم خانم فاطمه قربانی تزری
Review:
182
Date:
1402/02/20