دانشجو: زهره کاظم، استاد راهنما: دکتر غلامحسین پوریوسفی، تاریخ دفاع: 1401/11/30
عنوان پایان‌نامه: بررسی تجربی تشکیل جت پلاسمای سرد در چیدمان‌های مختلف DBD در فشار اتمسفری
  
دانشجو: زهره کاظم
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر غلامحسین پوریوسفی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر رضا ابراهیمی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر مهدی آهنگر (دانشگاه شهید بهشتی)
 
تاریخ: 1401/11/30
ساعت: -
مکان: -
تعداد بازدید:
733
تاریخ:
1401/11/30