دانشجو: مه‌زاد چیت‌ساز، استاد راهنما: دکتر مانی فتحعلی، تاریخ دفاع: 1400/11/30
عنوان رساله: تأثیر نیروهای مغناطیسی بر پراکندگی ذرات دی‌الکتریک در یک جریان مغشوش سیال هیدرو مغناطیس
  
دانشجو: مه‌زاد چیت‌ساز
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مانی فتحعلی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر رضا ابراهیمی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر علی اشرفی‌زاده (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر محمد طیبی رهنی (دانشگاه صنعتی شریف)
- دکتر محمد فرشچی (دانشگاه صنعتی شریف)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر غلامحسین پوریوسفی
 
 
تاریخ: 1400/11/30
ساعت: -
مکان: سالن سمعی و بصری دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
388
تاریخ:
1400/11/30