دانشجو: فرهاد پاکرو، استاد راهنما: دکتر امیرعلی نیک‌خواه، تاریخ دفاع: 1401/06/30
عنوان رساله: کنترل تطبیقی فازی فرود خودکار بالگرد مدل روی سکوی متحرک
  
دانشجو: فرهاد پاکرو
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر امیرعلی نیک‌خواه
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر فریبرز ثقفی (دانشگاه صنعتی شریف)
- دکتر عبدالمجید خوشنود (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر حیدرعلی طالبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
- دکتر محمدرضا همایی نژاد (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی جعفری ندوشن
 
 
تاریخ: 1401/06/30
ساعت: -
مکان: سالن سمعی و بصری دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
716
تاریخ:
1401/06/30