فرم های ارزشیابی آموزشی اساتید بر مبنای تدریس غیر حضوری در بازه زمانی 3/10/99 تا 16/10/99 در سامانه گلستان قابل تکمیل است.
تعداد بازدید:
270
تاریخ:
1399/09/26
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد