فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
2.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: ابراهیمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: پیشرانش (جلوبرندگی)
پست الکترونیک : rebrahimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rebrahimi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaEbrahimi
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/RezaEbrahimi
تلفن داخلی : 2173064212(98+)
08.jpg نام : سعید
نام خانوادگی: ایرانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : irani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/irani
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeidIrani
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/SaeidIrani
تلفن داخلی : 2173064216(98+)
Basohbat Novinzadeh Alireza 2.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: باصحبت نوین‌زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی فضایی
پست الکترونیک : novinzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/novinzadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaBasohbatNovinzadeh
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/AlirezaBasohbatNovinzadeh
تلفن داخلی : 2173064224(98+)
photo_2018-02-19_10-01-32.jpg نام : غلامحسین
نام خانوادگی: پوریوسفی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: آیرودینامیک
پست الکترونیک : pouryoussefi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/pouryoussefi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/GholamhoseinPouryoussefi
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/GholamhoseinPouryoussefi
تلفن داخلی : 2173064227(98+)
IMG_20170420_210553.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: جعفری ندوشن
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی فضایی
پست الکترونیک : mjafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiJafariNadoushan
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MahdiJafariNadoushan
تلفن داخلی : 2173064220(98+)
Mkh.jpg نام : عبدالمجید
نام خانوادگی: خوشنود
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: دینامیک پرواز و کنترل
پست الکترونیک : khoshnood(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khoshnood
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdolmajiedKhoshnood
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/AbdolmajiedKhoshnood
تلفن داخلی : 2173064215(98+)
11.JPG نام : مهناز
نام خانوادگی: ذاکری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : m.zakeri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.zakeri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahnazZakeri
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MahnazZakeri
تلفن داخلی : 2173064217(98+)
Roshanian Jafar 2.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: روشنی‌یان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: دینامیک پرواز و کنترل
پست الکترونیک : roshanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/roshanian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/JafarRoshanian
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/JafarRoshanian
تلفن داخلی : 2173064207(98+)
Taefi.jpg نام : مرتضی
نام خانوادگی: طایفی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: دینامیک پرواز و کنترل
پست الکترونیک : tayefi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tayefi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MortezaTayefi
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MortezaTayefi
تلفن داخلی : 2173064362(98+)
HA.jpg نام : حامد
نام خانوادگی: علی‌صادقی آرانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: آیرودینامیک
پست الکترونیک : alisadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alisadeghi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamedAlisadeghi
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/HamedAlisadeghi
تلفن داخلی : 2173064237(98+)
10.JPG نام : مانی
نام خانوادگی: فتحعلی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: آیرودینامیک
پست الکترونیک : mfathali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mfathali
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ManiFathali
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/ManiFathali
تلفن داخلی : 2173064236(98+)
12.jpg نام : مجتبی
نام خانوادگی: فرخ
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : farrokh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/farrokh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MojtabaFarrokh
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MojtabaFarrokh
تلفن داخلی : 2173064218(98+)
09.jpg نام : علی
نام خانوادگی: مظفری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : mozaffari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mozaffari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliMozaffari
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/AliMozaffari
تلفن داخلی : 2173064214(98+)
Mahdavi.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: مهدوی مقدم
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: پیشرانش (جلوبرندگی)
پست الکترونیک : mahdavy(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahdavy
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HossienMahdavyMoghaddam
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/HossienMahdavyMoghaddam
تلفن داخلی : 2173064221(98+)
04.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: میرزایی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: آیرودینامیک
پست الکترونیک : mirzaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzaei
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MirzaeiMasoud
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MirzaeiMasoud
تلفن داخلی : 2173064219(98+)
Dr Mirshams.jpg نام : مهران
نام خانوادگی: میرشمس
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی فضایی
پست الکترونیک : mirshams(at-sign)Kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirshams
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehranMirshams
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MehranMirshams
تلفن داخلی : 2177334133(98+)
1.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: نوریان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سازه‌های هوافضایی
پست الکترونیک : noorian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadAliNorian
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/MohammadAliNorian
تلفن داخلی : 2173064244(98+)
4.jpg نام : امیرعلی
نام خانوادگی: نیکخواه
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: دینامیک پرواز و کنترل
پست الکترونیک : nikkhah(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nikkhah
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirAliNikkhah
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/AmirAliNikkhah
تلفن داخلی : 2173064213(98+)
3.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: کریمی مزرعه‌شاهی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: پیشرانش (جلوبرندگی)
پست الکترونیک : karimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/karimi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HasanKarimiMazraehShahi
علم سنجی : http://sid.kntu.ac.ir/HasanKarimiMazraehShahi
تلفن داخلی : 2173064222(98+)
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد