مدارك مورد نياز براي روز مصاحبه داوطلبان دوره‌ي مشترك كارشناسي ارشد با دانشگاه RUDN روسيه (اطلاعيه2)
داوطلبان متقاضي شركت در دوره‌ي مشترك با دانشگاه RUDN روسيه مقطع كارشناسي ارشد (گرايش‌ مهندسي فضايي) لازم است مدارك زير را در روز مصاحبه همراه داشته باشند:
1- مدارك شناسائي (اصل كارت ملي و شناسنامه)
2- دانشنامه و اصل ريز نمرات كارشناسي و يا اصل گواهي موقت فراغت از تحصيل
3- گواهي مقالات، توصيه‌نامه و مشروح فعاليت‌هاي پژوهشي با ارائه‌ي مستندات لازم
4- گواهي اشتغال به كار مرتبط با گرايش تحصيلي
5- مدرك زبان معتبر (در صورت اخذ)
6- ارائه‌ي اصل فيش واريزي به مبلغ 500/000 ريال (معادل پنجاه هزار تومان) به حساب شماره‌ي 2177489001006 بنام تمركز وجود درآمد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي نزد بانك ملي ايران بابت هزينه‌ي انجام مصاحبه
 
نكته‌ي مهم:
باتوجه به برگزاري مصاحبه در روز دوشنبه مورخ 1398/05/07، داوطلبان لازم است مدارك فوق را جهت بررسي تا روز شنبه مورخ 1398/05/05 به ايميل زير ارسال نمايند:
 
aerospace_research@kntu.ac.ir 

برنامه‌ي زمانبندي مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد. 
 
تعداد بازدید:
182
تاریخ:
1398/05/03
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد