شرايط پذيرش و تحصيل در دوره‌ي مشترك مقطع كارشناسي ارشد با دانشگاه RUDN روسيه (اطلاعيه 1)

   
 

معاونت بين‌الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  شرايط پذيرش و تحصيل در دوره‌ي مشترك

كارشناسي ارشد رشته‌ي هوافضا گرايش‌ "مهندسي فضايي"

با همكاري دانشگاه RUDN روسيه

1- پذيرش دانشجو در اين دوره به صورت نيمه متمركز بوده و پس از معرفي چند برابر ظرفيت از سوي سازمان سنجش و آموزش كشور از داوطلبين جهت انجام مصاحبه‌ي حضوري در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دعوت به عمل خواهد آمد.

2- مدت دوره‌ها 2 سال و معادل 32 واحد درسي خواهد بود. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد دانشجو به صورت مشترك توسط اساتيد هر دو دانشگاه تعريف و راهنمايي خواهد شد.

3- ادامه‌ي تحصيل دانشجويان در هر نيمسال منوط به كسب امتيازات لازم در نيمسال قبلي مي‌باشد.

4- دانشجويان در مدت تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تابع مقررات آموزشي جمهوري اسلامي ايران و در مدت تحصيل در دانشگاه RUDN روسيه تابع مقررات آموزشي كشور روسيه خواهند بود.

5- كلاس‌ها در طول دوره در ايران غالباً به زبان انگليسي و در كشور ميزبان كلاً به زبان انگليسي خواهند بود و در مصاحبه‌ي حضوري، توانايي زبان انگليسي داوطلب سنجيده خواهد شد. ارائه‌ي مدرك زبان الزامي نمي‌باشد اما در پذيرش نهايي مؤثر خواهد بود. 
6- هزينه‌ي ريالي تحصيل در اين دوره‌ي مشترك در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به ازاي هر دانشجو، معادل 200/000/000 ريال خواهد بود و هزينه‌ي ارزي دوره (بدون احتساب اقامت و بيمه‌ي درماني) در دانشگاه RUDN روسيه به ازاي هر ترم حدود 2275 يورو است.
تبصره1: به تعدادي از متقاضيان داراي رتبه‌هاي 1 تا 20 آزمون سراسري كارشناسي ارشد در اين رشته در صورت قبولي در مصاحبه‌ي ورودي، كمك هزينه‌ي تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
تبصره2: به تعدادي از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه‌هاي رتبه‌ي اول كشور مطابق با رتبه‌بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در صورت قبولي در مصاحبه‌ي ورودي، كمك هزينه‌ي تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
تبصره3: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر تأمين خوابگاه و نيز وام شهريه‌ي دانشجويي در طول تحصيل در ايران ندارد، اما جهت تأمين خوابگاه مناسب در مسكو هماهنگي‌هاي لازم با دانشگاه RUDN به عمل آمده است.
7- دانشجويان پس از اتمام دوره‌ي مشترك، دو دانشنامه‌ي كارشناسي ارشد جداگانه از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و دانشگاه RUDN روسيه دريافت خواهند نمود.
8- دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچگونه منعي داشته باشند.

 
تعداد بازدید:
380
تاریخ:
1398/05/02
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد