فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 18 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
IMG_20170420_210553.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: جعفري ندوشن

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي فضايي
پست الکترونیک : mjafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/12/05
photo_2018-02-19_10-01-32.jpg نام : غلامحسين
نام خانوادگی: پوريوسفي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: آيروديناميك
پست الکترونیک : pouryoussefi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/12/05
1.jpg نام : محمدعلي
نام خانوادگی: نوريان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سازه‌هاي هوافضايي
پست الکترونیک : noorian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/09/07
Mahdavi.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: مهدوي مقدم

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: پيشرانش و جلوبرندگي
پست الکترونیک : mahdavy(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahdavy
1394/02/20
HA.jpg نام : حامد
نام خانوادگی: علي‌صادقي آراني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: آيروديناميك
پست الکترونیک : alisadeghi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alisadeghi
1394/02/20
12.jpg نام : مجتبي
نام خانوادگی: فرخ

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سازه‌هاي هوافضايي
پست الکترونیک : farrokh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/farrokh
1390/12/03
Mkh.jpg نام : عبدالمجيد
نام خانوادگی: خوشنود

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ديناميك پرواز و كنترل
پست الکترونیک : khoshnood(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khoshnood
1390/12/03
4.jpg نام : اميرعلي
نام خانوادگی: نيكخواه

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: ديناميك پرواز و كنترل
پست الکترونیک : nikkhah(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nikkhah
1390/12/02
04.JPG نام : مسعود
نام خانوادگی: ميرزايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: آيروديناميك
پست الکترونیک : mirzaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzaei
1390/12/02
09.jpg نام : علي
نام خانوادگی: مظفري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سازه‌هاي هوافضايي
پست الکترونیک : mozaffari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mozaffari
1390/12/02
3.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: كريمي مزرعه شاهي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: پيشرانش و جلوبرندگي
پست الکترونیک : karimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/karimi
1390/12/02
10.JPG نام : ماني
نام خانوادگی: فتحعلي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: آيروديناميك
پست الکترونیک : mfathali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mfathali
1390/12/02
01.JPG نام : جعفر
نام خانوادگی: روشني‌يان

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ديناميك پرواز و كنترل
پست الکترونیک : roshanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/roshanian
1390/12/02
11.JPG نام : مهناز
نام خانوادگی: ذاكري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سازه‌هاي هوافضايي
پست الکترونیک : m.zakeri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.zakeri
1390/12/02
08.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: ايراني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سازه‌هاي هوافضايي
پست الکترونیک : irani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/irani
1390/12/02
2.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: ابراهيمي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: پيشرانش و جلوبرندگي
پست الکترونیک : rebrahimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rebrahimi
1390/12/02
05.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: باصحبت نوين‌زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فضايي
پست الکترونیک : novinzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/novinzadeh
1390/11/27
30521.jpg نام : مهران
نام خانوادگی: ميرشمس

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فضايي
پست الکترونیک : mirshams(at-sign)Kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirshams
1390/11/15
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد