افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
6 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
7 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
11 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
7 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
6 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
4 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
3 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
8 تعداد مرور
افتتاحيه
1397/03/07 تاريخ
5 تعداد مرور

<   ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >

 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن دفتر رياست: 77791044
تلفن آموزش: 77333185
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد