فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 56 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
محمدرضا كشاورز كارمند اداري 1396/06/11
محسن رحماني كارمند اداري 1396/06/11
عليرضا دوست محمودي مسئول آزمايشگاه آيروديناميك 73064279 279 1396/06/11
صالح شكري كارمند اداري 200 1396/06/11
سعيدرضا منظوري پور كارمند اداري 1396/06/11
حسين غلامي كارمند اداري 1396/06/11
حسن اصغري كارمند اداري 1396/06/11
حامد علي‌صادقي آراني عضو هيأت علمي 73064237 237 alisadeghi@kntu.ac.ir 1395/07/25
حسين مهدوي مقدم عضو هيأت علمي 73064221 221 mahdavy@kntu.ac.ir 1394/03/12
مينا جمشيدي مسئول دبيرخانه 77338180 245 1391/12/08
مهناز ذاكري عضو هيأت علمي 73064217 217 m.zakeri@kntu.ac.ir 1391/12/08
مهران ميرشمس عضو هيأت علمي 73064223 223 mirshams@kntu.ac.ir 1391/12/08
مسعود نيكخوي كارمند اداري 73064242 242 1391/12/08
مسعود ميرزايي عضو هيأت علمي 73064219 219 mirzaei@kntu.ac.ir 1391/12/08
مردعلي ميرزايي كارمند سلف سرويس اساتيد 73064209 209 1391/12/08
محمود گرنامي خليلي مسئول امور عمومي 73064301 301 1391/12/08
محسن سبحاني كارمند آموزش و كارپرداز 77333185 258 1391/12/08
مجتبي فرخ عضو هيأت علمي 73064218 218 farrokh@kntu.ac.ir 1391/12/08
ماني فتحعلي عضو هيأت علمي 73064236 236 mfathali@kntu.ac.ir 1391/12/08
عليرضا باصحبت نوين زاده عضو هيأت علمي 73064224 224 novinzadeh@kntu.ac.ir 1391/12/08
<<   <  1 2 3  >   >>  
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir 
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد