فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 50 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
حامد علي‌صادقي آراني عضو هيأت علمي 73064237 237 alisadeghi@kntu.ac.ir 1395/07/25
حامد علي صادقي آراني عضو هيئت علمي 73064220 220 1394/03/12
حسين مهدوي مقدم عضو هيأت علمي 73064221 221 mahdavy@kntu.ac.ir 1394/03/12
علي اصغر ارشادي نژاد كارمند تأسيسات 73064329 329 1391/12/08
روح اله شاه بازي كارمند اداري 73064322 322 1391/12/08
حسن كريمي مزرعه شاهي سرپرست پژوهشكده مهندسي سامانه‌هاي نيرو و پيشرانش 77359575 332 و 334 1391/12/08
محمود گرنامي كارمند مركز كامپيوتر 73064317 317 1391/12/08
علي خرمي كارمند مركز كامپيوتر 73064317 317 1391/12/08
سيدداود قدغ سرپرست مركز كامپيوتر 77334134 335 1391/12/08
الناز شجاعي زاد كارشناس پژوهش 77338181 aerospace_research@kntu.ac.ir 1391/12/08
عاطفه سياه پوش سرپرست آموزش 77333185 324 1391/12/08
محمود گرنامي خليلي مسئول امور عمومي 73064301 301 1391/12/08
قربانعلي قديمي كارمند سلف سرويس اساتيد 73064209 209 1391/12/08
حميدرضا سعادت معاون اداري و مالي 73064100 و 73064205 205 و 100 1391/12/08
مينا جمشيدي 77338180 245 1391/12/08
عبدالمجيد خوشنود معاون پژوهشي 77338180 215 1391/12/08
محسن سبحاني كارمند آموزش و كارپرداز 77333185 324 1391/12/08
حكيمه برزگر كارشناس مسئول آموزش 77333185 263 1391/12/08
اميرعلي نيك خواه معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي 77333185 و 77339794 nikkhah@alborz.kntu.ac.ir 1391/12/08
رضا ابراهيمي رئيس 77791044 و 77343300 200 1391/12/08
<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد