دانشکده هوافضا
English|
۹۶/۱/۸

پژوهشكده طراحي سامانه هاي فضايي
[picgallery]
1393/08/04 تاريخ
آزمايشگاه تحقيقاتي سيستم هاي ديناميكي
[picgallery]
1391/09/25 تاريخ
آزمايشگاه تحقيقاتي احتراق و پيشرانش
[picgallery]
1391/01/26 تاريخ
پژوهشكده مهندسي سامانه هاي نيرو و پيشرانش
[picgallery]
1391/01/26 تاريخ
آزمايشگاه پردازش موازي
[picgallery]
1391/01/26 تاريخ
كارگاه ابزار دقيق و اندازه­ گيري
[picgallery]
1391/01/26 تاريخ
كارگاه ورق كاري و جوشكاري
[picgallery]
1391/01/26 تاريخ
آزمايشگاه آيروديناميك
[picgallery]
1390/12/07 تاريخ
آزمايشگاه تحقيقات فضايي
[picgallery]
1390/12/07 تاريخ

<   ۲  ۱   >

 

نشانی:تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان - حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology