دانشکده هوافضا
English|
۹۶/۱/۸
آيروديناميك و پيشرانش
گروه آيروديناميك و پيشرانش دانشكده مهندسي هوافضا همزمان با تاسيس اين دانشكده تاسيس شده است اگرچه قبل از تشكيل اين گروه مجوز راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد آيروديناميك و پيشرانش در سال 1379 دريافت شده بود ولي با تشكيل اين گروه دو گرايش مذكور رشد كمي و كيفي قابل توجهي پيدا كردند.
در سال 1385 با پذيرش دانشجوي كارشناسي اين گروه فعاليت خود را در حوزه هاي تخصصي خود در زمينه تدريس و تحقيق در دوره كارشناسي را نيز در دستور كار خود قرار داد.
در سال 1387 مجوز پذيرش دانشجوي دكتري پيشرانش از وزارت علوم تحقيقات و فناوري دريافت شد و همزمان در همان سال مجوز پذيرش دكتري مشترك هوافضا با دانشگاه ماتي روسيه در گرايش هاي آيروديناميك و پيشرانش دريافت شد.
در حال حاضر اين گروه داراي آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي زير مي باشد:
 
1-آزمايشگاه آموزشي و پژوهشي آيروديناميك
امكانات آزمايشگاه :
-تونل باد مادون صوت با مقطع آزمون 1x102x3 متر و سرعت تا 70m/s
-تونل باد مادون صوت با مقطع آزمون 30x30x60 سانتي متر و با سرعت 40m/s
-دستگاه 28 كاناله مبدل فشار
-دستگاه سرعت سنج سيم داغ سه بعدي
-دستگاه آشكار سازي جريان
-دستگاه بالانس شش مولفه
 
2-آزمايشگاه احتراق و پيشرانش
امكانات مجموعه :
-مجموعه اندازه گيري محيط متخلخل با قابليت اندازه گيري توزيع دما در انتداد مشغول
-سيستم پردازش ديتا 16 كاناله
-انواع سنسور هاي فشار و دما
-شبيه ساز فرايند قطع موتورها
-مجموعه اندازه گيري خواص عملكردي فوم هاي سراميكي
 
3-آزمايشگاه محاسبات سريع
امكانات مجموعه :
-سيستم پردازش موازي با 128 گره محاسباتي
-سيستم پردازش گرافيكي
علاوه برآزمايشگاه هاي فوق پژوهشكده نيرو و پيشرانش در سال 1390 از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مجوز فعاليت دريافت كرده است و هم اكنون در حوزه هاي تخصصي مربوطه مشغول فعاليت است.
 
اعضاي هيئت علمي در بخش آيروديناميك

دكتر مسعود ميرزايي                    دانشيار
دكتر ماني فتحعلي                        استاديار
دكتر حامد عليصادقي                   استاديار
 
اعضاي هيئت علمي در بخش پيشرانش

دكتر رضا ابراهيمي                     دانشيار
دكتر حسن كريمي                        دانشيار
دكتري حسين مهدوي مقدم             استاديار
تاریخ بروز رسانی
1394/02/06
نشانی:تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان - حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology