دانشکده هوافضا
English|
۹۶/۱/۸
درباره دانشکده
دانشکده مهندسی هوافضا 
پيشرفت همه جانبه کشور و توسعه پايدار آن بدون گام نهادن در عرصه تکنولوژي­ هاي برتر نظير هوافضا، فناوري اطلاعات، بيوتکنولوژي و... ميسر نخواهد بود. در اين مسير فناوري هوافضا داراي دو شاخص منحصر به فرد است، از يک سو اين فناوري مي­تواند موتور محرک ساير فناوري­ ها بوده و باعث ارتقاء همه جانبه در بسياري از فناوري ­ها گردد و از سوي ديگر دست­يابي به دانش و فناوري نوين هوافضا از مظاهر اقتدار کشورها محسوب مي­گردد.
هسته اوليه دانشکده مهندسي هوافضا، گروه هوافضا بود که در سال ۱۳۷۹ در دانشکده مهندسي مکانيک وقت تأسيس گرديد و هم­زمان در چهار گرايش مصوب کارشناسي ­ارشد دانشجو گرفت و به فاصله کوتاهي برنامه گرايش مهندسي­ فضايي در کارشناسي­ ارشد توسط گروه تهيه و به تصويب شوراي عالي برنامه­ ريزي رسيد.
دانشگاه صنعتي­ خواجه­ نصيرالدين ­طوسي با همکاري دانشگاه تکنولوژي هوا فضاي مسکو(MATI)، از مهرماه سال ۱۳۸۳ اقدام به پذيرش دانشجو در دوره کارشناسي مشترک هوافضا نمود. در سال ۱۳۸۵ با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اولين گروه دانشجويان کارشناسي مهندسي هوافضاي روزانه نيز مشغول به تحصيل شده­ و بالاخره در مهرماه سال ۱۳۸۸ اولين گروه از دانشجويان دکتراي مهندسي هوافضا در دو گرايش جلوبرندگي و ديناميک پرواز و کنترل در اين دانشکده مشغول به تحصيل گرديدند.
تاکنـون آزمايشـگاه ­هاي آيروديناميک (تونل باد)، کارگاه موتور، بدنه و سيسـتم ­هاي هواپيما در اين دانشـکده راه­ اندازي شده­ اند و کارگاه­ هاي ابزار دقــيق و اندازه­ گيـري و کارگاه ورق­کاري و جوش­کاري نيـز مراحل نهـايي راه­ اندازي را طي مي­نمايند. همچنين در حال حاضر آزمايشگاه ­هاي تحقيقاتي متعددي در دانشکده مشغول به فعاليت مي ­باشند. اميد است با ياري خداوند متعال و تلاش اعضاي هيأت­ علمي دانشکده، ساير همکاران و دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف، شاهد شکوفايي علمي و حصول دستاوردهاي شاخص پژوهشي باشيم.
تاریخ بروز رسانی
1391/09/27
نشانی:تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان - حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity of Technology